I et nyligt Q&A (spørgsmål og svar) møde fortalte Iwata til de fremmødte at Nintendo’s to interne teams som henholdsvis laver deres håndholdte og stationære konsoller er blevet lagt sammen til et team – med formål at få deres enheder til at kommunikere sammen.

Dette er inspireret af blandt andet Apple’s enheder med iOS og deres integrerede måde at kommunikere med hinanden, herunder fortsætte sit spil imellem enhederne, bruge samme konto på enhederne og mere.

[quote]However, because of vast technological advances, it became possible to achieve a fair degree of architectural integration. We discussed this point, and we ultimately concluded that it was the right time to integrate the two teams.[/quote]

“På grund af teknologiens hurtige udvikling er det nu blevet muligt at opnå en høj grad af arkitektonisk integration. Vi har snakket om dette, og konkluderede at det var på tide at integrere de to teams.”

Iwata fortsatte med at fortælle om de positive ting som integrerede enheder kan kaste af sig, herunder flere spil til hver enkelt platform, da spillene kan blive lanceret til begge platforme uden problemer.

[quote]We are going to create a system that can absorb the Wii U architecture adequately. When this happens, home consoles and handheld devices will no longer be completely different, and they will become like brothers in a family of systems.[/quote]

“Vi har tænkt os at lave et system som kan absorbere Wii U’ens arkitektur tilstrækkeligt. Når det sker, vil stationære og håndholdte konsoller ikke længere være forskellige, de vil nærmest være brødre i en familie af enheder.”

[quote]To cite a specific case, Apple is able to release smart devices with various form factors one after another because there is one way of programming adopted by all platforms. Apple has a common platform called iOS. Another example is Android. Though there are various models, Android does not face software shortages because there is one common way of programming on the Android platform that works with various models. The point is, Nintendo platforms should be like those two examples.[/quote]

“For at komme med et specifikt eksempel, Apple kan udgive smart-enheder med forskellige formfaktorer en efter en, fordi der kun er en måde at programmerer på til alle platforme. Apple har en fælles platform kaldet iOS. Et andet eksempel er Android. Selvom der er mange forskellige modeller, så oplever Android ikke at mangle software fordi der er en fælles måde at programmere på Android platformen som virker på alle modeller. Pointen er, Nintendo’s platforme bør være som disse to eksempler.”

Der har for nyligt været rygter, bekræftelser og afkræftelser på at Nintendo måske kunne finde på at udgive demo-udgaver af deres spil til smartphone-platformene. Jeg kan forestille mig at memo’erne og invitationerne til dette møde har været årsagen til at starte disse rygter, specielt set i lyset af at disse invitationerne nok har været formuleret mystisk eller med meget få ord. Ikke desto mindre lyder dette spændende, og jeg glæder mig til at se hvad de kan finde på – måske er vi ikke så langt fra den idé som nylige rygter også har snakket om.